Strategia marketingowa firmy

Strategia marketingowa jest podstawą do realizowania celów firmy na rynku. Bez niej nasze działania nie będą przynosiły efektów. 

 

Czym jest strategia marketingowa

 

Strategią marketingową nazywamy plan działania firmy do osiągnięcia określonych celów, w tym przypadku- marketingowych. W skład tego planu wchodzi bardzo wiele elementów. Każdy z nich jest kluczowy i niezbędny, aby uczynić strategię skuteczną. 

Strategia to fundament rozwoju firmy. Jeśli jest odpowiednio skonstruowana, wyznacza drogę do realizacji celów krok po kroku.

 

Planowanie strategii 

 

Każda strategia jest inna, ponieważ dotyczy innych działalności. Strategię tworzy się indywidualnie. Proces jej planowania poprzedzony jest analizami, badaniami rynku,a przede wszystkim na poznaniu firmy. Ponadto, każda firma ma inne cele, co także wpływa na różnice w każdej strategii. Etapy planowania strategii też nie są regułą. Poza kluczowymi etapami, które można określić mianem stałych i niezmiennych, można uwzględniać inne, dodatkowe etapy w zależności od złożoności celów firm. 

 

Etapy planowania strategii: 

 

1. Brief marketingowy

Jest to lista pytań, które są tworzone przez agencję lub osobę, która będzie sporządzała strategię. Pytania te dotyczą firmy, a odpowiedzi na nie mają bardzo duże znaczenie w późniejszym procesie tworzenia strategii. Dzięki briefowi poznajemy markę, jej potrzeby i problemy. Ponadto, dzięki niemu, łatwiej jest określić cele marki, jeśli nie zostały one sprecyzowane. Pytania postawione w briefie to m.in.:

 • Ogólne i szczegółowe dane na temat firmy
 • Jaki jest główny przedmiot działania firmy/ główny produkt
 • Jakimi wartościami kieruje się firma 
 • Jakie są słabe i mocne strony firmy
 • Czym firma wyróżnia się wśród konkurencji 

 

2. Analiza grupy docelowej 

Bardzo istotny punkt w całej strategii. Dzięki tej analizie wiemy, kim są klienci. Ta wiedza pozwala odpowiednio konstruować komunikaty marketingowe i oferty, które są dopasowane do potencjalnych klientów. 

 

3. Analiza konkurencji 

Podobnie jak w przypadku analizy grupy docelowej, jest to bardzo ważny punkt. Analiza konkurencji pozwala dostrzec jej słabe strony, które możemy ulepszyć u siebie. Analizując konkurencje dowiadujemy się także o istniejących zagrożeniach ze strony konkurentów. Dzięki temu, jesteśmy w stanie się przygotować na to, jak się uchronić od potencjalnych zagrożeń. 

 

4. Określenie celów 

Na te cele ukierunkowane są wszystkie działania. Zdaża się, że firmy nie potrafią zdefiniować swoich celów. Wtedy agencje marketingowe mogą wykorzystać różne narzędzia, aby zbadać na jakich płaszczyznach firma wymaga pomocy. Cele mogą być naprawdę różne. Te, z którymi spotykamy się najczęściej to:

 • Zwiększenie sprzedaży
 • Zdobycie większej ilości klientów 
 • Budowanie świadomości marki
 • Zdobycie większej grupy lojalnych i powracających klientów 
 • Zbudowanie określonego wizerunku wśród odbiorców 

 

5. Określenie miejsc realizacji działań marketingowych

Znając grupe docelową, cele marki i konkurencję możemy określić, w jakich miejscach będziemy umieszczać komunikaty marketingowe i oferty. Mogą to być social media, strona internetowa, kampanie Google lub Facebook Ads i inne. Najważniejsze jest to, aby miejsce to było odwiedzane przez potencjalnych klientów. Tej informacji dostarcza nam właśnie wspomniana w punkcie drugim- analiza grupy docelowej. 

 

To jest kilka etapów tworzenia strategii, bez których nie da się stworzyć żadnej. Jednak tak jak wspomniałam, w zależności od złożoności celów firmy i problemu, strategia może się powiększyć o kilka lub nawet kilkanaście dodatkowych punktów. 

 

Kto potrzebuje strategii marketingowej?

 

Nieprawdą jest, że strategii potrzebują młode firmy, które dopiero weszły na rynek. Firma, która osiąga sukcesy ciągle się rozwija. W tym pomaga właśnie strategia. Nieważne, czy jest to firma, która istnieje już kilkadziesiąt lat na rynku, czy kilka miesięcy. Stawianie nowych celów, pojawiające się różne problemy w trakcie życia firmy- wszystko to sprowadza się do strategi, którą można ulepszać, zmieniać w zależności od pojawiających się sytuacji. Dlatego strategii potrzebuje każda firma, która chce osiągać sukcesy na rynku. 

 

Jak tworzy się strategię

 

Aby strategia była idealnie dostosowana do oczekiwan i celów firmy, cały proces odbywa w stałym kontakcie z odpowiednimi osobami z firmy. 

 

W Media Power proces tworzenia strategii obejmuje 6 kroków: 

 

 1. Wywiad z klientem 
 2. Analiza dotychczasowych działań
 3. Analiza konkurencji i grupy docelowej 
 4. Ustalenie cech firmy
 5. Opracowanie strategii 
 6. Wsparcie i pomoc 

 

Ile kosztuje strategia marketingowa

 

Nie da się podać jednej konkretnej kwoty, ponieważ wszystko zależy od celów firmy i złożoności działań, jakie trzeba w celu ich realizacji wykonać. Wycena strategii odbywa się indywidualnie, tak jak sam proces jej tworzenia. 

Email Phone Messenger Telegram WhatsApp