Analiza konkurencji: po co i jak przeprowadzić

Analiza konkurencji jest bardzo ważnym elementem w prowadzeniu biznesu. Dostarcza ona wiele istotnych danych, które mają znaczenie w rozwoju przedsiębiorstwa. Dzięki analizie konkurencji firma jest na bieżąco z trendami i wie jak działać na rynku. 

 

Analiza konkurencji – co to jest?

 

Są to działania, które mają na celu zdobycie jak najwięcej informacji na temat konkurentów. Poznanie ich odbiorców, strategii działania, planów i celów, a także mocnych i słabych stron. Dane z analizy konkurencji pozwalają dowiedzieć się firmie, jaka jest jej pozycja względem innych, podobnych graczy na rynku, jakie są zagrożenia dla niej. Wykorzystanie tej wiedzy w odpowiedni sposób pozwala działać efektywniej i skuteczniej. 

 

 Analiza konkurentów – korzyści 

 

Mówi się, że analiza konkurencji w zasadzie nie ma żadnych wad. Każda analiza zawsze przynosi korzyści przedsiębiorstwu i dostarcza odpowiedzi na istotne pytania. Warto podkreślić, że analiza konkurentów jest w 100% prawną i legalną metodą na zdobywanie informacji, ponieważ są to po prostu badania i analizy rynku. 

 

Korzyści z analizy, które od razu przychodzą na myśl, to:

 1. Obeznanie na rynku dla firm początkujących 
 2. Określenie pozycji firmy wśród pozostałych firm z branży 
 3. Wiedza na temat słabych stron konkurentów 
 4. Poznanie zagrożeń dla biznesu 
 5. Określenie szans na działanie
 6. Ocenienie ryzyka wejścia na rynek z nowym produktem 
 7. Nauka na błędach konkurencji 
 8. Uzyskanie wiedzy przydatnej na etapie tworzenia strategii 
 9. Wiedza na temat narzędzi i metod rozwiązywania problemów u konkurentów
 10. Łatwiej zauważamy zmiany na rynku i trendy 
 11. Łatwiejsze poznanie potrzeb i problemów klientów
 12. Skuteczniej dostosowa komunikaty marketingowne 

 

Korzyści jest oczywiście wiele i tak naprawdę od nas zależy czego chcemy się dowiedzieć, dzięki analizie. Praktycznie zawsze analiza dostarcza nam informację na temat tego, czego potrzebujemy. 

 

Kto potrzebuje analizy konkurencji 

 

Wiele firm rezygnuje z analizy konkurencji. Przerażajacy jest dla nich fakt, ile czasu trzeba poświecić badaniom i analizom. Niekiedy te działania wiąża się z wydatkami, np. na odpowiednie narzędzia. Moim zdaniem, analizę konkurencji powinni przeprowadzać specjaliści z tego zakresu. Oni poza tym, że mają dostęp do dobrych narzędzi analitycznych, to ponadto wiedzą, jak właściwie i skutecznie wykorzystać zdobyte dane. Niekiedy te działania połączone są już jednocześnie ze stworzeniem strategii, tak jak np. w MediaPower. 

 

Są dwa kluczowe etapy w życiu firmy, w których analiza konkurencji jest niemalże konieczna. Jednak tak naprawdę, każdy moment jest dobry, aby przeanalizować działania konkurentów i wprowadzić zmiany i innowacje w firmie. 

 

Te dwa wyżej wspomniane kluczowe etapy to:

 

 •   Wejście na rynek 

Młode firmy, które dopiero rozpoczęły swoją przygodę na rynku powinny przed tym wykonać analizę konkurentów. To pozwoli lepiej się przygotować do rozpoczęcia działalności i opracować skuteczniejszą strategię rozwoju, opartą na danych dotyczących m.in. zagrożeń, szans, pozycji na rynku i innych. 

 

 • Nowy produkt 

Badania i analiza rynku w przypadku wprowadzania nowego produktu na rynek jest również niezbędna. Tutaj mogą się przydać dane na temat klientów, kanałów dystrybucji u konkurencji, promocji itd. 

 

Na czym warto się skupić podczas analizy konkurencji 

 1. Usługi oraz produkty 
 2. Kanały dystrybucji 
 3. Klienci 

 

Email Phone Messenger Telegram WhatsApp