Brief działań marketingowych

  1. Podstawowe informacje o firmie:

  Nazwa firmy:

  Adres strony www:

  Osoba do kontaktu: (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon)

  Usługi, którymi zainteresowana jest marka:

  2. O marce:

  Nazwa marki:

  Oferta marki (produkty/usługi ze wskazaniem elementów, które szczególnie ma promować kampania):

  Silne strony marki:

  Słabe strony marki:

  Konkurencja:

  Reason to buy (dlaczego klient powinien kupić produkt marki?):

  3. Dodatkowe informacje:

  Główni odbiorcy:

  Kluczowa grupa docelowa marki:

  Demografia grupy docelowej (wiek, płeć, miejsce zamieszkania):

  Zainteresowania/styl życia grupy docelowej:

  4. Marketing:

  Jakie były/są prowadzone działania marketingowe?

  Które działania marketingowe były/są najskuteczniejsze?

  Cele wizerunkowe:

  Cele sprzedażowe:

  Planowany budżet:

  5. Dodatkowe informacje (opcjonalnie):

  Oczekiwania wobec agencji:

  Jakie marka ma oczekiwania wobec agencji na etapie przygotowania oferty?

  Jakie marka ma oczekiwania wobec agencji na etapie świadczenia usługi?

  Oczekiwany termin złożenia oferty:

  Oczekiwany termin pierwszego spotkania/rozmowy telefonicznej:

  Termin podpisania umowy:

  Czas na wdrożenie działań po podpisaniu umowy:

  Informacje dodatkowe:

  6. Uwagi:

  Miejsce na informację niezawarte w pytaniach powyżej:

  Email Phone Messenger Telegram WhatsApp